កិច្ចសន្យាថ្លៃបំផុតទាំង ១០ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ពិភពលោក

0
455

– ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរថ្លៃបំផុតទាំង ១០ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ពិភពលោករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ នៅកំពូលតារាងគឺ Neymar ផ្លាស់ពី Barca ទៅ PSG ក្នុងតម្លៃ ១៩៨ លានផោន។

១ Neymar (ផ្លាស់ពី Barcelona ទៅ PSG ក្នុងតម្លៃ ១៩៨ លានផោន) ។

២ Kylian Mbappe (ផ្លាស់ពី Monaco ទៅ PSG ក្នុងតម្លៃ ១៦៦ លានផោន) ។

៣ Philippe Coutinho (ផ្លាស់ពី Liverpool ទៅ Barcelona ក្នុងតម្លៃ ១៤២ លានផោន) ។

៤ Joao Felix (ផ្លាស់ពី Benfica ទៅ Atletico Madrid ក្នុងតម្លៃ ១១៣ លានផោន) ។

៥ Antoine Griezmann (ផ្លាស់ពី Atletico Madrid ទៅ Barcelona ក្នុងតម្លៃ ១០៨ លានផោន) 

៦ Cristiano Ronaldo (ផ្លាស់ពី Real Madrid ទៅ Juventus ក្នុងតម្លៃ ៩៩,២ លានផោន)

៧ Ousmane Dembele (ផ្លាស់ពី Dortmund ទៅ Barcelona ក្នុងតម្លៃ ៩៧ លានផោន) ។

= ៨  Paul Pogba (ផ្លាស់ពី Juventus ទៅ M.U ក្នុងតម្លៃ ៨៩ លានផោន) ។

= ៨  Eden Hazard (ផ្លាស់ពី Chelsea ទៅ Real Madrid ក្នុងតម្លៃ ៨៩ លានផោន) ។

១០ Gareth Bale (ផ្លាស់ពី Tottenham ទៅ Real Madrid ក្នុងតម្លៃ ៨៥,១ លានផោន) ។