កំសាន្តវគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយនៃ​UEFA Champions League នៅ 1x B E T

0
441
វគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយ នៃពានរង្វាន UEFA Champions League នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ ចូរព្យាករណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការប្រកួត និងដាក់ភ្នាល់កំសាន្តតាមអនឡាញនៅ 1xBet Cambodia

នៅខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំបានដាក់តំណរភ្ជាប់ (Link) ចូលទៅកាន់គ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ នៅលើ 1xBet Cambodia

♦ Manchester City – Atlético Madrid

 02:00 – 06/04/2022 

ភ្នាល់ឥឡូវនេះ

♦ SL Benfica – Liverpool

02:00 – 06/04/2022

ភ្នាល់ឥឡូវនេះ

 


 

♦ Chelsea – Real Madrid

02:00 – 07/04/2022 

ភ្នាល់ឥឡូវនេះ

♦ Villarreal – Bayern

02:00 – 07/04/2022 

ភ្នាល់ឥឡូវនេះ

ប្រសិនបើមានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀត សូមទាក់ទាក់មកកាន់សេវាបម្រើអតិថិជនយើងខ្ញុំ ២៤/៧៖
Facebook: 1X Cam-Sports
Telegram: @xbetcambodia
Tell: 023 962 543
Email: cambodia_bonus@1xbet-team.com