ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

0
104

យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសថា យើងបានបន្ថែមមុខងារប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការផ្តល់សេវាដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោក។ វាជាសក្ខីភាពមួយចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការដាក់បញ្ចូលនេះ។

តាមរយៈការរួមបញ្ចូលប្រាក់រៀលកម្ពុជា យើងកំពុងធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងវានឹងងាយស្រួលប្រើជាងមុនដោយធ្វើការទូទាត់ដោយផ្ទាល់ជាប្រាក់រៀល ស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការបន្ថែមប្រាក់រៀលកម្ពុជាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងការពង្រីកសេវាកម្មរបស់យើងនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ក្រុមការងាររបស់យើងបានព្យាយាមដើម្បីធានាថាការអាប់ដេតនេះបំពេញតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់ខ្ពស់បំផុត។

យើងទន្ទឹងរង់ចាំបន្តគាំទ្រអ្នកជាមួយនឹងមុខងារ និងសេវាកម្មទំនើបៗ ដែលធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់មុខងារប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)