ការប្រកួតបាល់ទាត់ កំសាន្ត និងឈ្នះរង្វាន់ €3,000!

0
569

ការប្រកួតបាល់ទាត់
កំសាន្ត និងឈ្នះរង្វាន់ €3,000!

ថ្ងៃទី 6 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 វេលាម៉ោង 00:01 GMT រហូតដល់ ថ្ងៃទី 9 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59 GMT

 • ការឈ្នះរង្វាន់មានដូចជា៖លេខ 1 ទទួលបាន  – €1,500
  លេខ ទទួលបាន – €1,000
  លេខ ទទួលបាន – € 500

   

 • របៀបឈ្នះការកំសាន្ត​នេះ:

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំសាន្តនេះ ៖ អ្នកចូលរួមទទួលបាន 1 ពិន្ទុសម្រាប់ជុំដែលបានបញ្ចប់នីមួយៗ។ នៅពេលកំសាន្តយ៉ាងហោចណាស់ 50 ជុំក្នុងមួយថ្ងៃ។

 • ការភ្នាល់អប្បបរមា – € 5
 • លក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់ការកំសាន្តនេះ ៖

រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកលោកអ្នកក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង (3 ថ្ងៃធ្វើការ) បន្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រូវបានបូកសរុប។

 • ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​មាន​កីឡាករ​ពីរ​រូប​បញ្ចប់​ការ​ប្រកួត​នៅ​លើ​ទីតាំង​រង្វាន់ អ្នក​ដែល​រក​បាន​មុន​គេ​នឹង​ឈ្នះ។
 • មានតែការកំសាន្តជាមួយ ប្រាក់ពិតប្រាកដ ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវយកមកពិចារណាក្នុងការទទួលរង្វាន់។ 
 • តាមរយៈការចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះ អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកបានអាន និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូននេះ។
 • ប្រសិនបើការប៉ុនប៉ងរំលោភបំពានលើច្បាប់របស់ពួកយើង ឬរៀបចំការប៉ុនប៉ងផ្នែកណាមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះ ឬប្រសិនបើការបំពានច្បាប់របស់ពួកយើងត្រូវបានរកឃើញ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការ មិនផ្ដល់ រង្វាន់ក្នុងការចូលរួមនេះ។
 • យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់នៃការប្រកួត ផ្អាក ឬលុបចោលការប្រកួតនៅពេលណាក៏បាន។
  លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានអនុវត្ត។

  ទទួលបានការបថ្ថែមថ្មីៗជាច្រើនជាមួយការ
  បងើ្កតគណនីនឹងប្រម៉ូតកូដ 1XCAMSPORTS​