រីករាយជាមួយពិធីបុណ្យប្រពៃណីឥណ្ឌា

0
430
 • រីករាយជាមួយពិធីបុណ្យប្រពៃណីឥណ្ឌា!

ទំហំរង្វាន់ €5,000 កំពុងរង់ចាំអ្នករួចហើយ ចូលទៅក្នុងពិធីបុណ្យឥណ្ឌាជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា!

 • ពិធីបុណ្យមានរយៈពេល៖

  ចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 វេលាម៉ោង 00:01 GMT –រហូតដល់ថ្ងៃទី 03 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59 GMT

 • រង្វាន់មានដូចជា៖

  លេខ 1 ទទួលបាន – €1,400
  លេខ ២ ទទួលបាន – €1,200
  លេខ ៣ ទទួលបាន – €1,000
  លេខ ៤ ទទួលបាន – € 800
  លេខ ៥ ទទួលបាន – € 600
 • របៀបឈ្នះនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ៖

  លក្ខណៈចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ៖ អ្នកលេងទទួលបាន 1 ពិន្ទុសម្រាប់ការចូលរួមក្នុង 5 ជុំជាប់គ្នា។ការភ្នាល់អប្បបរមា – € 5

 • លក្ខខណ្ឌទូទៅ៖

  រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកចូលរួម ក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង (3 ថ្ងៃធ្វើការ) បន្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រូវបានបូកសរុប។ រង្វាន់សាច់ប្រាក់មិនអាចមានតម្រូវការភ្នាល់ណាមួយឡើយ។

  ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​មាន​កីឡាករ​ពីរ​រូប​បញ្ចប់​ការ​ប្រកួត​នៅ​លើ​ទីតាំង​រង្វាន់ អ្នក​ដែល​រក​បាន​មុន​គេ​នឹង​ឈ្នះ។មានតែការភ្នាល់ប្រាក់ពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវយកមកពិចារណា។

  តាមរយៈការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​នេះ សូមអ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកបានអាន និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូននេះ។

  ប្រសិនបើមានការប៉ុនប៉ងរំលោភលើសេចក្ដីទុកចិត្ត ឬវីធីណាមួយ នៃការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ឬប្រសិនបើការបំពានច្បាប់ត្រូវបានរកឃើញ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធអ្នកក្នុងការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

  ពួកយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់នៃការប្រកួត ផ្អាក ឬលុបចោលការប្រកួតគ្រប់ពេលដែលចាំបាច់។
  នេះជាលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃសេវាកម្មរបស់យើងដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។