ទទួលបាន ការភ្នាល់ដោយមិនគិតថ្លៃភ្លាមៗ

0
463

តោះ! ឱកាសពិសេសក្នុងការទទួលបាន Free Bet សំរាប់អតិថិជនចាស់របស់ 1XBET   ពេញមួយរដូវកាលនៃកាលប្រគួតបាល់ទាត់ពិភពលោក  FIFA WROLD CUP 2022!

នៅក្នុងរដូវកាលប្រគួតបាល់ទាត់ពិភពលោក  FIFA WROLD CUP 2022 នេះ

លោកអ្នកគ្រាន់តែណែនាំឲ្យមិត្តភក្តិចុះឈ្មោះជាមួយ 1​​XBET លោកអ្នកនឹងទទួលបាន  Free Bet ភ្លាមៗ !!!

អតិថិជនទាំងអស់ដែលកំពុងលេងនៅ 1XBET គឺមានសិទ្ធិទទួលបាន Free Bet ។

លក្ខខណ្ឌងាយស្រួលដើម្បីទទួលបាន Free Bet:

១. ណែនាំឲ្យមិត្តភក្តិបង្កើតគណនី 1XBET (ត្រូវជ្រើសរើសយកបូណឹសកីឡា)។

២. ឲ្យមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក បំពេញប្រវត្តិរូបគណនីរបស់គាត់។

៣. ណែនាំឲ្យមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី១០ដុល្លារឡើងទៅចូលទៅក្នុងគណនីរបស់គាត់។

បន្ទាប់ពីមិត្តភក្តិរបស់លោកបានចុះឈ្មោះ និងបានដាក់ប្រាក់លើកដំបូងរួចហើយ លោកអ្នកគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាអតិថិជនរបស់ 1XBET និងប្រាប់ ID គណនីរបស់លោកអ្នក និង ID គណនីរបស់មិត្តភក្តិលោកអ្នក មកកាន់យើងខ្ញុំ បន្ទាប់ពីពិនិត្យតាមនីតិវីធីរួចរាល់ ខាងយើងខ្ញុំនឹងផ្ញើប្រម៉ូកូដជូនលោកអ្នក ដើម្បីទទួលបាន Free Bet ។

ចំនួន Free Bet ដែលទទួលបានត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោមនេះ

មិត្តភក្តិដាក់ប្រាក់ Free Bet
$10< $3
$30< $5
$50< $10

 

=>លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏អាចទទួលបាន ការភ្នាល់ដោយមិនគិតថៃ្លភ្លាមៗ ក្នុងរដូវកាលនៃកាលប្រគួតបាល់ទាត់ពិភពលោក  FIFA WROLD CUP 2022!

=> រង្វាន់នេះនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នក ១ ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍  ក្នុងកាលភ្នាល់ដោយមិនគិតថ្លៃ ដោយមិនលើសពី ១០ ដុល្លារ។ ដោយគ្រាន់តែ ទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាអតិថិជនរបស់ 1XBET អីលូវនេះ!!!!

FIFA World Cup ២០២២
បងើ្កតគណនីជាមួយនឹងប្រម៉ូតកូដ 1XCAMSPORTS​ នឹងទទួលបានការបថ្ថែមថ្មីៗអីលូវនេះ​!