បញ្ជីឈ្មោះក្រុមចំនួន ៤ ក្នុងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ C1 ២០០/២០២១

0
315

ការប្រកួតវិលត្រឡប់នៃវគ្គ ១៦ ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ Champions League បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយដោយមានក្រុមចំនួន ៤ បានឈានដល់វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រគឺ PSG, Chelsea, Man City និង Real Madrid ។

ក្នុងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ PSG នឹងត្រូវជួបជាមួយ Man City ហើយ Chelsea នឹងប៉ះជាមួយ Real Madrid ។ យោងតាមកាលវិភាគការប្រកួតវគ្គ ១/២ ផ្តាច់ព្រ័ត្រនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ខណៈជុំទី ២ ធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយមក ឬថ្ងៃទី ៤ ឧសភា។

បញ្ជីឈ្មោះក្រុមចំនួន ៨ ក្នុងវគ្គ ១/៤ នៃពានរង្វាន់ C1 ២០០/២០២១
១. PSG (បារាំង)
២- Chelsea (អង់គ្លេស)
3. Real Madrid (អេស្ប៉ាញ)
៤. Man City (អង់គ្លេស)