Home Tags Todd Boehly

Tag: Todd Boehly

Todd Boehly ជាម្ចាស់ថ្មីរបស់ក្លឹប Chelsea

Chelsea នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសជាផ្លូវការថា Todd Boehly ជាម្ចាស់ថ្មីរបស់ក្លឹប។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ពួកគេ ក្លឹបយក្ស Premier League បានបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌត្រូវបានយល់ព្រមសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ថ្មីដែលដឹកនាំដោយ Todd Boehly ដើម្បីទិញក្លឹប West London ។ Boehly បានក្លាយជាម្ចាស់ថ្មីរបស់ Chelsea បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកាន់កាប់ £3.5billion របស់គាត់ដោយជំនួស Roman Abramovich ។ សម្ព័ន្ធរបស់គាត់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាអ្នកដេញថ្លៃដែលពេញចិត្តក្នុងការកាន់កាប់ Chelsea...

វិភាគការប្រកួត

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ