ក្មេងៗបានសួរ Ten Hag ថាតើ Manchester United នឹងចុះហត្ថលេខាលើ Bellingham និង Mbappe ដែរឬទេ?

0
322

ក្មេងៗបានសួរ Ten Hag ថាតើ Manchester United នឹងចុះហត្ថលេខាលើ Bellingham និង Mbappe ដែរឬទេ។ គ្រូ​បង្វឹក​បាន​ឆ្លើយ​ថា “តើ​អ្នក​មាន​លុយ​ប៉ុន្មាន​កាក់​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ទេ?”

Mbappé und Bellingham setzen neue Bestmarken - kicker

Erik ten Hag បានប្រតិកម្មជាមួយនឹងការលេងសើចចំពោះសំណើសុំចុះហត្ថលេខាលើ Kylian Mbappe និង Jude Bellingham ទៅ Manchester United ។

ពេល​ដែល​គ្រូ​បង្វឹក Manchester United បាន​ចាក​ចេញ​ពី​កន្លែង​ហ្វឹកហាត់ គាត់​បាន​ឈប់​ដើម្បី​ចុះ​ហត្ថលេខា​និង​ថត​រូប។

ភាគច្រើន Hag ត្រូវបានជួបដោយកុមារ។ អ្នកគាំទ្រម្នាក់បានសួរថា “តើអ្នកគិតថាអ្នកអាចចុះហត្ថលេខាលើ Jude Bellingham បានទេ?”

Ten Hag បាន​ឆ្លើយ​តប​ថា​៖ «​ខ្ញុំ​ចង់​បាន​ប៉ុន្តែ … » ។  អ្នកគាំទ្រម្នាក់ទៀតបានបន្ថែមថា “ឬ Mbappe”

ហើយខណៈពេលដែលគ្រូបង្វឹកហៀបនឹងឆ្លើយ អ្នកគាំទ្រម្នាក់ទៀតបានសួរថា “តើអ្នកអាចយកទាំងពីរបានទេ?”

ដែល Ten Hag បាននិយាយថា “តើអ្នកមាន​ពីរបីកាក់សម្រាប់ខ្ញុំទេ?”

ជាការឆ្លើយតប ក្មេងៗបានសើច ហើយអ្នកគាំទ្រម្នាក់បាននិយាយថា “យើងនឹងរកកាក់ឱ្យអ្នក”។ 🙂

បងើ្កតគណនីជាមួយនឹងប្រម៉ូតកូដ 1XCAMSPORTS​ នឹងទទួលបានការបថ្ថែមថ្មីៗជាច្រើន​!