កីឡាករទាំង ១០ ដែលបង្ហាញខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League

0
278

មានកីឡាករល្បី ៗ ជាច្រើនដែលចំណាយអាជីពទាំងមូលលេងក្នុងលីគកំពូលអង់គ្លេស។ នេះជាកីឡាករកំពូលទាំង ១០ ដែលមានប្រវត្តិប្រកួត Premier League ច្រើនជាងគេ។

                 ១ Gareth Barry – លេង ៦៥៣ ប្រកួត។

                  ២ Ryan Giggs – លេង ៦៣២ ប្រកួត។

                   ៣ Frank Lampard – លេង ៦០៩ ប្រកួត។

                  ៤ David James – លេង ៥៧២ ប្រកួត។

                  ៥ Gary Speed – លេង ៥៣៥ ប្រកួត។

               ៦ James Milner – លេង ៥៣៤ ប្រកួត។

                  ៧ Emile Heskey – លេង ៥១៦ ប្រកួត។

                 ៨ Mark Schwarzer – លេង ៥១៤ ប្រកួត។

                  ៩ Jamie Carragher – លេង ៥០៨ ប្រកួត។

                     ១០ Phil Neville – លេង ៥០៥ ហ្គេម។