កីឡាករក្មេងៗ ដ៏មានតម្លៃ ទាំង១០ របស់ក្លឹបយក្សបាល់ទាត់អ៊ឺរ៉ុប

0
594

– មកស្គាល់“ គុជខ្យងឆៅ” នៅក្នុងដំណើរការកំពុងដុះខាត់ និងសន្យាថានឹងបង្កើតនូវកីឡាករជំនាន់ថ្មី តាមការវាយតំលៃរបស់ Squawka ។

 ខ្សែប្រយុទ្ធ Hiroki Abe | Barca | អាយុ ២១ ឆ្នាំ

ខ្សែប្រយុទ្ធ Takefusa Kubo | Real Madrid | អាយុ ១៨ ឆ្នាំ

ខ្សែបម្រើ James Garner | MU | អាយុ ១៩ ឆ្នាំ

ខ្សែប្រយុទ្ធ Joshua Zirkzee | Bayern Munich | អាយុ ១៨ ឆ្នាំ

ខ្សែបម្រើ Xavi Simons | PSG | អាយុ ១៧ ឆ្នាំ

ខ្សែប្រយុទ្ធ Jayden Braaf | Man City | អាយុ ១៧ ឆ្នាំ

ខ្សែការពារ Neco Williams | Liverpool | អាយុ ១៩ ឆ្នាំ

ខ្សែការពារ Japhet Tanganga | Tottenham | អាយុ ២១ ឆ្នាំ

ខ្សែបម្រើ Tino Anjorin | Chelsea | អាយុ ១៨ ឆ្នាំ

ខ្សែប្រយុទ្ធ Pablo Moreno | Juventus | អាយុ ១៧ ឆ្នាំ