របៀបដាក់/ដកប្រាក់តាមរយៈធនាគារ ABA / Deposit/Withdraw (ABA Bank) 1xBet

0
1869

របៀបដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារ ABA

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់វែបសាយ 1X BET

ការណែនាំដាក់ប្រាក់ជាវីដេអូ

ការណែនាំដាក់ប្រាក់ជាអត្ថបទ

១. ចុចយកពាក្យ «ការដាក់ប្រាក់»
២. សរសេរនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែល​លោកអ្នក​ចង់​ដាក់​(ចំនួន​ទឹកប្រាក់​​ដែល​ត្រូវដាក់​យ៉ាងតិច​បំផុត​គឺ ៥ដុល្លារ​)។
៣.ជ្រើសរើសយកប្រភេទធានាគារ រួច​បំពេញ​រាល់​ព័ត៌មាន​អំពី​គណនី​របស់​លោកអ្នក​ ដូចជា​បំពេញ លេខ​គណនី និងឈ្មោះគណនី រួចចុះយកពាក្យ «បញ្ជាក់»។
៤. ប្រព័ន្ធ​នឹងបង្ហាញ​អំពីព័ត៌មានគណនីABA​របស់​ក្រុមហ៊ុន​​រួច​សូមលោកអ្នក​វេរប្រាក់​មកជូន​ក្រុមហ៊ុន តាមរយៈ​គណនី ABA ដែល​បានបង្ហាញ​​លើ​អ៊ីក្រង់។
៥. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានវេរមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងរយៈពេល ៥ទៅ១០នាទីក្រោយ ទឹកប្រាក់​ទាំងនោះ​នឹងស្វ័យប្រវត្តិវេរចូលក្នុងគណនី 1X Bet របស់លោកអ្នក។

របៀបដកប្រាក់ តាមរយៈ ABA Bank

១. ជ្រើសរើសយកពាក្យថា «ដកប្រាក់»។
២. អូសចុះមកក្រោម បន្ទាប់មកយកពាក្យថា «ធនាគារ»។
៣. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលលោកអ្នក​ចង់ដក (យ៉ាងតិច ១០ដុល្លារ)។
៤. ជ្រើសរើសធនាគារ (សូមយកធនាគារ ABA Bank)។
៥. បំពេញលេខគណនី ABA របស់លោកអ្នក (សូមពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ)។
៦. បំពេញឈ្មោះគណនី ABA របស់លោកអ្នក ។
៧. ចុចពាក្យថា «បញ្ជាក់»។
៨. បញ្ចូលលេខកូដចំនួន ៧ខ្ទង់​ដែលបានផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់សារទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។
៩. ចុចពាក្យថា «បញ្ជាក់» ថែមម្ដងទៀត។
១០. ចំនួនទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកស្នើរសុំដក នឹងត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិមកក្នុងគណនី ABA របស់លោកអ្នក ក្នុងរយៈពេល៥ ទៅ១០នាទីក្រោយ។

ទំនាក់ទំនង យើងខ្ញុំ តាមរយៈ

លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 962 543

Telegram: xbetcambodia_tetrisbot

Facebook: 1X Cam-Sports

Email:  cambodia_bonus@1xbet-team.com