ដាក់/ដកប្រាក់ តាមរយៈ Wing Money / Deposit/Withdraw 1xBet

0
1285

របៀបដាក់ប្រាក់ តាមរយៈ Wing Money

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់វែបសាយ 1X BET

ការណែនាំដាក់ប្រាក់ជាវីដេអូ

ការណែនាំដាក់ប្រាក់ជាអត្ថបទ

១. ចុចយកពាក្យ «ការដាក់ប្រាក់»
២. សរសេរចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់ (ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់យ៉ាងតិចបំផុស ៥ដុល្លារ) ។
៣. បំពេញព័ត៌មានគណនី Wing របស់លោកអ្នក (លេខគណនី វីង «Wing» របស់លោកអ្នក) ។
៤. មើលនៅខាងក្រោម នឹងឃើញព័ត៌មានលំអិតអំពីគណនី វីង របស់ក្រុមហ៊ុន។
៥. វេរលុយទៅកាន់គណនី វីងរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។
៦. យក TID ឬលេខប្រវតិបត្តិការ ក្នុងវិកាយប័ត្រវេរលុយរបស់លោកអ្នក មកវាយបញ្ចូលត្រង់ Transaction ID រួចចុចពាក្យ «បញ្ជាក់» ។
៧. ទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នក នឹងត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិមកក្នុងគណនី 1X Bet ក្នុងរយៈពេល៥ ទៅ១០នាទី ក្រោយ។

របៀបដកប្រាក់ តាមរយៈ Wing Money

១. ជ្រើសរើសយកពាក្យថា «ដកប្រាក់»។
២. អូសចុះមកក្រោម បន្ទាប់មកយកពាក្យថា «Wing Money»។
៣. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលលោកអ្នក​ចង់ដក (យ៉ាងតិច ១០ដុល្លារ)។
៤. បញ្ចូលលេខគណនីវីងរបស់លោកអ្នក។
៥. ចុចពាក្យថា «បញ្ជាក់»។
៦. បញ្ចូលលេខកូដចំនួន ៧ខ្ទង់​ដែលបានផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់សារទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។
៧. ចុចពាក្យថា «បញ្ជាក់» ថែមម្ដងទៀត។
៨. ចំនួនទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកស្នើរសុំដក នឹងត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិមកក្នុងគណនី Wing Money របស់លោកអ្នក ក្នុងរយៈពេល៥ ទៅ១០នាទីក្រោយ។

ទំនាក់ទំនង យើងខ្ញុំ តាមរយៈ

លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 962 543

Telegram: xbetcambodia_tetrisbot

Facebook: 1X Cam-Sports

Email:  cambodia_bonus@1xbet-team.com