ណែនាំមិត្តភក្តិឲ្យចុះឈ្មោះ នឹងទទួលបាន Free Bet ភ្លាមៗ!

0
970

ឱកាសពិសេសក្នុងការទទួលបាន Free Bet រហូតដល់ចុងរដូវរងា!

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

វិធីងាយៗ គ្រាន់តែលោកអ្នកណែនាំឲ្យមិត្តភក្តិចុះឈ្មោះជាមួយ 1xBet អមជាមួយប្រម៉ូកូដ៖ 1XFB បន្ទាប់មកធ្វើការដាក់ប្រាក់ចូលគណនីលើកដំដូងជាការស្រេច។

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រម៉ូសិន៖

  • លោកអ្នកត្រូវមានគណនី 1xBet ក្រោយថ្ងៃ 01.01.2021។
  • ត្រូវដាក់ប្រាក់ចាប់ពី ១០ដុល្លារឡើងទៅ។
  • មិត្តភក្តិដែលលោកអ្នកបានណែនាំឲ្យចុះឈ្មោះ និងលោកអ្នកត្រូវបំពេញប្រវត្តិរូបលើគណនីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
  • មិត្តភក្តិដែលលោកអ្នកបានណែនាំឲ្យចុះឈ្មោះ និងលោកអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់គណនីច្រើនជាង១បានឡើយ។
  • នៅក្នុងគណនីលោកអ្នក ត្រូវជ្រើសរើសយកប្រភេទបូណឹស «កីឡា»។

នៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកចុះឈ្មោះ និងធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងរបស់គាត់រួចហើយ សូមលោកអ្នកមេត្តាទាក់ទងមកកាន់សេវាអតិជនរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា៖ តេឡេក្រាម តារយៈទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល តាមរយៈហ្វេសប៊ុក) ដើម្បីប្រាប់លេខ ID 1xBet របស់លោកអ្នក និងលេខ ID 1xBet មិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក។ បន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃនីតិវិធី យើងខ្ញុំនឹងផ្ទេរប្រាក់រង្វាន់ Free Bet ជូនលោកអ្នក ដោយយោងតាមតារាងខាងក្រោម៖

អតិថិជនថ្មីដាក់ប្រាក់ លោកអ្នកទទួលបាន Free Bet
$10< $3
$30< $5
$50< $10

 

ឧទាហរណ៍៖ មិត្តភក្តិដែលលោកអ្នកណែនាំឲ្យចុះឈ្មោះ ហើយគាត់ដាក់ប្រាក់ចំនួន ១០ដុល្លារ គឺលោកអ្នកនឹងទទួលបាន ៣ដុល្លារសម្រាប់ Free Bet ភ្លាមៗ៕

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ៖
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 962 543
Telegram: @xbetcambodia
Facebook: 1X Cam-Sports
Email:  cambodia_bonus@1xbet-team.com