កីឡាករព័រទុយហ្កាល់ឆ្នើមទាំង ១០ នាក់ PES 2020 ៖ Ronaldo នៅតែចាញ់មនុស្សម្នាក់

0
659

– Cristiano Ronaldo ឈរនៅពីក្រោយ Bernardo Silva ក្នុងចំណោមកីឡាករព័រទុយហ្កាល់កំពូលទាំង ១០ ដែលមានសមត្ថភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការអូសបាល់ជាងគេនៅ PES 2020 ។

 ១០ Nelson Semedo – សមត្ថភាពអូសបាល់ ៨៣

៩ Joao Cancelo – សមត្ថភាពអូសបាល់ ៨៤

៨ Pizzi – សមត្ថភាពអូសបាល់ ៨៤

៧ Raphael Guerreiro – សមត្ថភាពអូសបាល់ ៨៥

៦ Bruno Fernandes – សមត្ថភាពអូសបាល់ ៨៥

៥ Rafa Silva – សមត្ថភាពអូសបាល់ ៨៥

៤ Joao Felix – សមត្ថភាពអូសបាល់ ៨៥

៣  Goncalo Guedes – សមត្ថភាពអូសបាល់ ៨៧

២ Cristiano Ronaldo – សមត្ថភាពអូសបាល់ ៨៩

១ Bernardo Silva – សមត្ថភាពអូសបាល់ ៩៣