កីឡាករ ទាំង ១០ ក្នុងទម្រង់ឲ្យខ្ចី ដែលមានតំលៃផ្ទេរខ្ពស់បំផុត បច្ចុប្បន្ន ។

0
342

– ថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកីឡាអន្តរជាតិ (CIES) បានធ្វើបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករក្នុងទម្រង់ឲ្យខ្ចី ដែលមានតំលៃផ្ទេរខ្ពស់បំផុត បច្ចុប្បន្ន ។

១ Coutinho (Barcelona ឲ្យ Bayern Munich ខ្ចី – តម្លៃផ្ទេរ៖ ៩៦ លានអឺរ៉ូ) ។

២ Dani Ceballos (Real Madrid ឲ្យ Arsena ខ្ចី – តម្លៃផ្ទេរ៖ ៦៥ លានអឺរ៉ូ) ។

៣ Martin Odegaard (Real Madrid ឲ្យ Real Sociedad ខ្ចី – តម្លៃផ្ទេរ៖ ៥៧ លានអឺរ៉ូ) ។

៤ Harry Wilson (Liverpool ឲ្យ Bournemouth ខ្ចី – តម្លៃផ្ទេរ៖ ៥៤ លានអឺរ៉ូ) ។

៥ Mauro Icardi (Inter Milan ឲ្យ PSG ខ្ចី – តម្លៃផ្ទេរ: ៥១ លានអឺរ៉ូ) ។

៦ Stefano Sensi (Sassuolo ឲ្យ Inter Milan ខ្ចី – តម្លៃផ្ទេរ: ៤២ លានអឺរ៉ូ) ។

៧ Achraf Hakimi (Real Madrid ឲ្យ Dortmund ខ្ចី – តម្លៃផ្ទេរ៖ ៣៩ លានផោន) ។

៨ Dean Henderson (M.U ឲ្យ Sheffield ខ្ចី – តម្លៃផ្ទេរ: ៣៨ លានអឺរ៉ូ) ។

៩ William Saliba (Arsenal ឲ្យ Saint-ientienne ខ្ចី – តម្លៃផ្ទេរ: ៣៥ លានអឺរ៉ូ) ។

១០ Tiémoué Bakayoko (Chelsea ឲ្យ AS Monaco ខ្ចី – តម្លៃផ្ទេរ៖ ៣៣ លានអឺរ៉ូ) ។