កាលវិភាគប្រកួតសប្ដាហ៍នេះ៖ វគ្គជម្រុះ World Cup 2022 នៅទ្វីបអឺរ៉ុប។

0
660

ការប្រកួតជម្រុះបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២២ ។ ក្រុមទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកជា ១០ពូល ជាមួយនឹង ៥ពូលមាន ៦ក្រុម និង ៥ពូលទៀតមាន ៥ ក្រុម។ បន្ទាប់ពីការប្រកួតក្នុងវគ្គវិលជុំ ក្រុមដែលឈរនៅកំពូលតាតាងទាំង១០ នៅក្នុងពូលនីមួយៗ នឹងទទួលបានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ប្រទេសកាតាភ្លាមៗ។

FIFA WORLD CUP 2022 EUROPEAN QUALIFIERS DRAW RESULT GROUP STAGE - YouTube

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមឈរលេខ២ក្នុងពូលនិមួយៗទាំង ១០ក្រុម និងក្រុមកំពូលទាំង ២ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Nations League ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ (ប៉ុន្តែនៅក្រៅតំណែងកំពូលទាំង ២ នៅក្នុងក្រុមជម្រុះបាល់ទាត់ពិភពលោក) នឹងត្រូវបែងចែកជា ៣ សាខា A និង B និង C (៤ ក្រុមនីមួយៗ) ។ នៅទីនេះក្រុមទាំងអស់ប្រកួតប្រជែងក្នុងទម្រង់ប្រកួតជម្រុះ ក្រុមដែលឈ្នះទាំង ៣ សាខានឹងទទួលបានសំបុត្រ ៣សន្លឹកដើម្បីចូលរួមការប្រកួត World Cup ២០២២ ។

កាលវិភាគប្រកួតសប្ដាហ៍នេះ៖ វគ្គជម្រុះ World Cup 2022 នៅទ្វីបអឺរ៉ុប។

ភ្នាល់ជាមួយ 1XBET ចុចទីនេះ

UEFA Group E
Czech Republic – Wales (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Estonia – Belarus (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)

UEFA Group G
Gibraltar – Montenegro (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Latvia – Netherlands (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Turkey – Norway (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)

UEFA Group H
Cyprus – Croatia (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Malta – Slovenia (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Russia – Slovakia (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)

UEFA Group J
Germany – Romania (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Iceland – Armenia (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Liechtenstein – North Macedonia (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)

UEFA Group A
Azerbaijan – Ireland (ម៉ោង២៣ និង០០នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Luxembourg – Serbia (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី១០ខែតុលា)

UEFA Group B
Georgia – Greece (ម៉ោង២៣ និង០០នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Sweden – Kosovo (ម៉ោង២៣ និង០០នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)

UEFA Group C
Lithuania – Bulgaria (ម៉ោង២០ និង០០នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Switzerland – Northern Ireland​​ (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី១០ខែតុលា)

UEFA Group D
Kazakhstan – Bosnia & Herzegovina (ម៉ោង២០ និង០០នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Finland – Ukraine (ម៉ោង២៣ និង០០នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)

UEFA Group F
Scotland – Israel (ម៉ោង២៣ និង០០នាទី ថ្ងៃទី៩ខែតុលា)
Faroe Islands – Austria (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី១០ខែតុលា)
Moldova – Denmark (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី១០ខែតុលា)

UEFA Group I
Andorra – England (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី១០ខែតុលា)
Hungary – Albania (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី១០ខែតុលា)
Poland – San Marino (ម៉ោង១ និង៤៥នាទី ថ្ងៃទី១០ខែតុលា)

Ronaldo rescues Portugal, 10-man France held in World Cup qualifiers | Daily Sabah