កីឡាករមានល្បឿនលឿនបំផុតទាំង ១០ នៅ Premier League រដូវកាល ២០១៩/២០២០

0
653

– ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Opta បានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេទាំង ១០ នាក់ក្នុងលីគកំពូលអង់គ្លេសរដូវកាល ២០១៩/២០២០ ។

១ Caglar Soyuncu (Leicester City, ល្បឿនអតិបរមា ៣៧.៥៥ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) ។

២ Ainsley Maitland-Niles (Arsenal, ល្បឿនអតិបរមា ៣៧.៤៦ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) ។

 ៣ Shane Long (Southampton, ល្បឿនអតិបរមា ៣៧,៣៥ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) ។

៤ Fred (M.U, ល្បឿនអតិបរមា ៣៧,២៩ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង) ។

៥ Phil Foden (Man City, ល្បឿនអតិបរមា ៣៧,១២ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) ។

៦ Harvey Barnes ( Leicester, ល្បឿនអតិបរមា ៣៧,០៣ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) ។

៧ Kyle Walker (Manchester City,  ល្បឿនអតិបរមា ៣៦,៩៤ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) ។

៨ Hamza Choudhury (Leicester City, ល្បឿនអតិបរមា ៣៦,៩៣ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) ។

៩ Bjorn Engels (Aston Villa, ល្បឿនអតិបរមា ៣៦,៩១ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង) ។

១០ Daniel James (M.U, ល្បឿនអតិបរមា ៣៦,៩ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) ។