របៀបចុះឈ្មោះ

សូមចូលទៅកាន់វែបសាយរបស់ 1X Bet ដោយចុចលើប៊ុតុង ព័ណ៌ខៀវផ្ទៃមេឃខាងក្រោយ

លេខកូដប្រម៉ូសិន 1x_184349 ដាក់ចូលពេលបង្កើតអាខោនដើម្បីទទួលប្រាក់បន្ថែម១០០%

ទទួលបានប្រាក់បន្ថែម ១០០% រហូតដល់១០០ដុល្លារ​ សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង

១. បង្កើតគណនី 1X Bet

២. ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនី

៣. ទទួលបានប្រាក់បន្ថែម១០០%

ដាក់/ដកប្រាក់តាមរយៈធនាគារខាងក្រោម រហ័សទាន់ចិត្ត

របៀបដាក់ប្រាក់តាមរយៈ ធនាគារ ABA

របៀបដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Wing Money

ទំនាក់ទំនងមកកាន់បុគ្គលិកយើងខ្ញុំ ដើម្បីជួយបង្កើតអាខោន 1X Bet តាមរយៈ

ហ្វេសប៊ុក៖ សួមចុចនៅទីនេះ 1X Cam-Sports

Telegram: @xbetcambodia_tetrisbot

លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 962 543

អ៊ីម៉ែល៖ cambodia_info@1xbet.com

របៀបចុះឈ្មោះ / How To Sign Up 1X B E T

របៀបចុះឈ្មោះតាមរយៈ កុំព្យូទ័រ៖ (មានវីដេអូខាងក្រោមនេះ)

របៀបចុះឈ្មោះតាមរយៈ ទូរស័ព្ទដៃ (មានវីដេអូខាងក្រោមនេះ)

របៀបចុះឈ្មោះ ជាអត្ថបទ

១. ចូលទៅកាន់វែបសាយ 1xbet.com/km

២. ជ្រើសរើសយកពាក្យថា «ការចុះឈ្មោះ»។

៣. ជ្រើសរើសយកពាក្យ «By Phone» ។

៤. ជ្រើសរើសលេខកូដប្រទេសកម្ពុជា +855 និងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។

៥. ចុចពាក្យថា Send SMS (ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិនឹងផ្ញើសារទៅកាន់ប្រអប់សារទូរស័ព្ទ​របស់លោកអ្នក)។

៦. ចូលទៅកាន់ប្រអប់សារទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ដើម្បីយកលេខកូដចំនួន៥ខ្ទង់ ឧទាហរណ៍ s4usm ។

៧. ចម្លងលេខកូដនោះ មកបញ្ចូលត្រង់ចំណុច «លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់» រួចចុចពាក្យថា «បញ្ចាក់» ។

៨. ជ្រើសរើសប្រភេទរូបបិយប័ណ្ណជា USD ដុល្លារអាមេរិក។

៩. បញ្ចូលលេខកូដប្រម៉ូសិន 1x_184349 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែម១០០%។

១០. ជ្រើសរើសយកប្រភេទបូណឹស (នៅខាងក្រោមបំផុត)។

១១. ចុចពាក្យថា ចុះឈ្មោះ (លោកអ្នកបានចុះឈ្មោះដោយជោគជ័យ)។

១២. សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ប្រអប់សារទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ដើម្បីយក Username និង Password។