របៀបចុះឈ្មោះ


សូមចូលទៅកាន់វែបសាយរបស់ 1XBET ដោយចុចលើប៊ុតុង ព័ណ៌ខៀវផ្ទៃមេឃខាងក្រោយ

សូមប្រើប្រម៉ូកូដនេះ 1x_184349 នៅពេលចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែម១០០%
បីជំហ៊ានងាយៗ​ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែម១០០%

១. បង្កើតគណនី 1X Bet

២. ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនី

៣. ទទួលបានប្រាក់បន្ថែម១០០%

ដាក់/ដកប្រាក់តាមរយៈធនាគារខាងក្រោម រហ័សទាន់ចិត្ត

របៀបដាក់ប្រាក់តាមរយៈ ធនាគារ ABA
របៀបដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Wing Money
ទំនាក់ទំនងមកកាន់បុគ្គលិកយើងខ្ញុំ ដើម្បីជួយបង្កើតអាខោន 1X Bet តាមរយៈ
ហ្វេសប៊ុក៖  1X Cam-Sports
Telegram:+7929 666 0634 ឬ @xbetcambodia
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 962 543
អ៊ីម៉ែល៖ cambodia_info@1xbet.com

របៀបចុះឈ្មោះ / How To Sign Up 1X B E T

របៀបចុះឈ្មោះតាមរយៈ កុំព្យូទ័រ៖ (មានវីដេអូខាងក្រោមនេះ)

របៀបចុះឈ្មោះតាមរយៈ ទូរស័ព្ទដៃ (មានវីដេអូខាងក្រោមនេះ)

របៀបចុះឈ្មោះ ជាអត្ថបទ

១. ចូលទៅកាន់វែបសាយ 1xcambodia.com

២. ជ្រើសរើសយកពាក្យថា «ការចុះឈ្មោះ»។

៣. ជ្រើសរើសយកពាក្យ «By Phone» ។

៤. ជ្រើសរើសលេខកូដប្រទេសកម្ពុជា +855 និងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។

៥. ចុចពាក្យថា Send SMS (ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិនឹងផ្ញើសារទៅកាន់ប្រអប់សារទូរស័ព្ទ​របស់លោកអ្នក)។

៦. ចូលទៅកាន់ប្រអប់សារទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ដើម្បីយកលេខកូដចំនួន៥ខ្ទង់ ឧទាហរណ៍ s4usm ។

៧. ចម្លងលេខកូដនោះ មកបញ្ចូលត្រង់ចំណុច «លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់» រួចចុចពាក្យថា «បញ្ចាក់» ។

៨. ជ្រើសរើសប្រភេទរូបបិយប័ណ្ណជា USD ដុល្លារអាមេរិក។

៩. បញ្ចូលលេខកូដប្រម៉ូសិន 1x_184349 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែម១០០%។

១០. ជ្រើសរើសយកប្រភេទបូណឹស (នៅខាងក្រោមបំផុត)។

១១. ចុចពាក្យថា ចុះឈ្មោះ (លោកអ្នកបានចុះឈ្មោះដោយជោគជ័យ)។

១២. សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ប្រអប់សារទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ដើម្បីយក Username និង Password។