របៀបដាក់/ដកប្រាក់ តាមរយៈ Wing Weiluy – Deposit/Withdraw

0
319

របៀបដាក់ប្រាក់ តាមរយៈ Wing Weiluy

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់វែបសាយ 1X BET

ការណែនាំដាក់ប្រាក់ជាវីដេអូ

ការណែនាំដាក់ប្រាក់ជាអត្ថបទ

១. សូមលោកអ្នកអញ្ជើញទៅកាន់ភ្នាក់ងារវីង ដើម្បីវេលុយមកកាន់គណនីក្រុមហ៊ុន 1X Bet (លេខគណនីវីង 096 851 5421) ។
២. រក្សាទុកនូវវិកាយប័ត្រវេលុយ ដែលបានមកពីភ្នាក់ងារវីង។
៣. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ 1X Bet រួចចុចយកពាក្យថា «ការដាក់ប្រាក់» ។
៤. ជ្រើសរើសយកប្រភេទធនាគារ Wing Weiluy
៥. សរសេរចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់ (ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់យ៉ាងតិចបំផុស ១ដុល្លារ) ។
៦. បំពេញលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល 096 851 5421 និងបំពេញលេខទូរស័ព្ទអ្នកផ្ញើ (លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក)។
៧. បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ ៨ខ្ទង់ ដែលបានមកពីវិកាយប័ត្រវេលុយ។
៨. បញ្ចូលលេខ Transaction ID ដែលមាននៅលើវិកាយប័ត្រវេលុយ (នៅខាងក្រោមបំផុត ឧទាហរណ៍ AFI903815)។
៩. ទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នក នឹងត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិមកក្នុងគណនី 1X Bet ក្នុងរយៈពេល៥ ទៅ១០នាទី ក្រោយ។

របៀបដកប្រាក់ តាមរយៈ Wing Weiluy

១. ជ្រើសរើសយកពាក្យថា «ដកប្រាក់»។
២. អូសចុះមកក្រោម បន្ទាប់មកយកពាក្យថា «Wing Weiluy»។
៣. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលលោកអ្នក​ចង់ដក (យ៉ាងតិច ៥ដុល្លារ)។
៤. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ​អ្នកទទួលលុយ។
៥. បំពេញឈ្មោះគណនី Wing របស់លោកអ្នក។
៦. ចុចពាក្យថា «បញ្ជាក់»។
៧. បញ្ចូលលេខកូដចំនួន ៧ខ្ទង់​ដែលបានផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់សារទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។
៨. ចុចពាក្យថា «បញ្ជាក់» ថែមម្ដងទៀត។
៩. ចំនួនទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកស្នើរសុំដក នឹងត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិមកក្នុងគណនី Wing Money របស់លោកអ្នក ក្នុងរយៈពេល៥ ទៅ១០នាទីក្រោយ។

ទំនាក់ទំនង យើងខ្ញុំ តាមរយៈ

លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 962 543

Telegram: xbetcambodia_tetrisbot

Facebook: 1X Cam-Sports

Email:  cambodia_bonus@1xbet-team.com